Командні результати Ukrainian IT Olympiad
2018

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Dnipropetrovsk Oblast 1 1 1 3 3.00000
2 Zaporizhzhia Oblast 0 3 0 4 2.25000
3 Kherson Oblast 2 1 2 7 2.14286
4 Lviv Oblast 0 2 2 4 2.00000
4 Khmelnytskyi Oblast 1 1 0 4 2.00000
6 Cherkasy Oblast 0 1 0 2 1.50000
7 Sumy Oblast 0 1 1 3 1.33333
7 Kirovohrad Oblast 0 1 1 3 1.33333
9 Poltava Oblast 0 1 2 4 1.25000
10 Ivano-Frankivsk Oblast 1 0 1 5 1.20000
11 Rivne Oblast 0 0 2 2 1.00000
11 Kharkiv Oblast 0 0 2 2 1.00000
11 Chernihiv Oblast 1 0 1 6 1.00000
11 Ternopil Oblast 0 0 2 2 1.00000
15 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 0 1 0 4 0.75000
16 Mykolaiv Oblast 0 1 1 6 0.66667
17 Donetsk Oblast 0 0 1 2 0.50000
17 Zakarpattia Oblast 0 0 1 2 0.50000
17 Luhansk Oblast 0 0 1 2 0.50000
20 Kyiv City 0 0 1 7 0.14286
21 Odesa Oblast 0 0 0 2 0.00000
21 Chernivtsi Oblast 0 0 0 2 0.00000
21 Vinnytsia Oblast 0 0 0 2 0.00000
21 Volyn Oblast 0 0 0 2 0.00000
21 Zhytomyr Oblast 0 0 0 2 0.00000
21 Kyiv Oblast 0 0 0 2 0.00000