Zhytomyr Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2018

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F AP AP Сума Дип.
Herashchenko Dmytro Ihorovych 9 11 3 10 5 0 0 6 26 12 0 12 7 0 0.0 92 P
Yashchuk Denys Andriiovych 9 7 0 0 5 4 0 2 21 13 0 8 0 0 0.0 60 P