Командні результати Ukrainian IT Olympiad
2019

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Zaporizhzhia Oblast 0 3 2 5 2.20000
2 Dnipropetrovsk Oblast 2 1 0 6 2.16667
3 Kharkiv Oblast 0 1 1 2 2.00000
3 Khmelnytskyi Oblast 1 1 2 5 2.00000
3 Zhytomyr Oblast 0 1 1 2 2.00000
6 Poltava Oblast 0 2 1 4 1.75000
7 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 1 0 0 3 1.66667
8 Lviv Oblast 1 1 0 5 1.60000
9 Kyiv City 0 1 3 4 1.50000
10 Kherson Oblast 1 0 3 6 1.33333
11 Kirovohrad Oblast 1 0 1 5 1.20000
12 Rivne Oblast 0 1 0 3 1.00000
12 Donetsk Oblast 0 1 0 3 1.00000
12 Chernivtsi Oblast 0 0 2 2 1.00000
15 Ivano-Frankivsk Oblast 0 1 1 6 0.66667
15 Mykolaiv Oblast 0 0 2 3 0.66667
17 Cherkasy Oblast 0 0 1 2 0.50000
17 Luhansk Oblast 0 0 1 2 0.50000
19 Chernihiv Oblast 0 0 2 5 0.40000
20 Odesa Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Sumy Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Zakarpattia Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Vinnytsia Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Volyn Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Ternopil Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Kyiv Oblast 0 0 0 2 0.00000