Vinnytsia Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2018

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F AP AP Сума Дип.
Tokha Vadym Valentynovych 11 11.38 4.5 9.23 6.5 7.8 0 6 10 0.5 21 8 2 0 0.0 86.91 P
Pavliuk Vladyslav Volodymyrovych 10 2.33 7 6.15 0 0 0 4 8 11 0 10 7 0 0.0 55.49 P