Zakarpattia Oblast
Results of the Ukrainian IT Olympiad

Year Name Grade 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F AP Sum Dip.
2019 Maior Dmytro Yaroslavovych 10 0 8 6 9 0 9 0 10 0 11 0.0 53 P
2019 Kutnych Tomash Tomashovych 11 3 8 0 0 9 7 10 0 0 12 0.0 49 P
2018 Dilonh Serhii Mykhailovych 10 3 5 0 1 12 0 4 23 13 21 11 5 0.0 98 III
2018 Shymon Robert Tamashovych 11 11 3 6 8 11 0 4 22 13 1 9 0 0.0 88 P
2017 Fekete Diana Mykhailivna 11 67 0 6 62 0 20 20 119 18 15 0.0 327 P
2017 Yavorska Yana Mykolaivna 10 22 14 66 0 7 25 13 11 0 19 0.0 177 P
2016 Vovk Ihor Anatoliiovych 11 16 25 7 6 18 4 3 0 15 0.0 94 III
2016 Keniz Tomash Yosyfovych 11 25 12 9 6 4 7 8 0 12 0.0 83 P
2016 Fekete Diana Mykhailivna 10 19 6 9 1 0 8 16 0 0 0.0 59 P
2015 Molnar Ervin Ervinovych 11 14 58 9 44 48 26 20 0.0 219 III
2015 Hedeon Tomas Stepanovych 10 45 54 11 4 13 25 0 0.0 152 P
2015 Fekete Diana Mykhailivna 9 21 45 0 4 0 6 18 0.0 94 P
2014 Molnar Ervin Ervinovych 10 28 0 21 11 29 19 15 25 0.0 148 II
2014 Ehreshi Ivan Ivanovych 11 0 0 47 18 36 8 36 2 0.0 147 III
2014 Tovpinets Ihor Volodymyrovych 11 3 0 21 4 17 12 12 25 0.0 94 P
2013 Ehreshi Ivan Ivanovych 10 0 58 0 16 30 16 51 0.0 171 II
2013 Molnar Ervin Ervinovych 9 29 6 0 16 25 20 19 0.0 115 P
2013 Selesh Nikolett Mikloshivna 11 0 1 0 2 5 6 32 0.0 46 P
2012 Poloi Mariia Fedorivna 11 4 7 23 24 0 5 20 21 0.0 104 P
2012 Ehreshi Ivan Ivanovych 9 0 6 31 30 0 0 20 15 0.0 102 P