Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2009

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 4 2 2 9 3.11111
2 Donetsk Oblast 2 2 4 8 2.50000
2 Kharkiv Oblast 1 3 1 6 2.50000
4 Kyiv City 2 2 5 11 1.90909
5 Kirovohrad Oblast 2 1 5 10 1.80000
6 Dnipropetrovsk Oblast 0 2 2 6 1.33333
7 Cherkasy Oblast 1 1 1 7 1.28571
8 Khmelnytskyi Oblast 0 1 2 5 1.00000
8 Sevastopol City 0 1 0 3 1.00000
8 Vinnytsia Oblast 0 1 2 5 1.00000
8 Zaporizhzhia Oblast 0 1 2 5 1.00000
8 Volyn Oblast 0 1 0 3 1.00000
13 Lviv Oblast 0 1 1 5 0.80000
13 Poltava Oblast 0 1 1 5 0.80000
15 Autonomous Republic of Crimea 0 1 0 5 0.60000
16 Odesa Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Chernihiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Zakarpattia Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Chernivtsi Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Zhytomyr Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Luhansk Oblast 0 0 1 3 0.33333
22 Rivne Oblast 0 0 0 3 0.00000
22 Sumy Oblast 0 0 0 3 0.00000
22 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 0 4 0.00000
22 Kherson Oblast 0 0 0 3 0.00000
22 Mykolaiv Oblast 0 0 0 4 0.00000
22 Ternopil Oblast 0 0 0 3 0.00000
22 Kyiv Oblast 0 0 0 3 0.00000