Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2008

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Cherkasy Oblast 1 1 0 3 2.66667
2 Donetsk Oblast 1 3 3 8 2.12500
3 Lviv Oblast 0 3 1 5 2.00000
3 Kharkiv Oblast 1 4 3 10 2.00000
5 Kirovohrad Oblast 2 2 4 11 1.81818
6 Vinnytsia Oblast 1 0 2 4 1.75000
6 Zaporizhzhia Oblast 0 2 1 4 1.75000
8 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 1 4 3 12 1.66667
9 Autonomous Republic of Crimea 0 2 1 5 1.40000
10 Kyiv City 1 1 6 11 1.27273
11 Khmelnytskyi Oblast 1 0 0 4 1.25000
11 Poltava Oblast 1 0 0 4 1.25000
13 Dnipropetrovsk Oblast 0 1 6 9 1.00000
14 Mykolaiv Oblast 0 1 0 5 0.60000
15 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 2 4 0.50000
16 Rivne Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Odesa Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Luhansk Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Kyiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
20 Sumy Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Sevastopol City 0 0 0 3 0.00000
20 Chernihiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Kherson Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Zakarpattia Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Chernivtsi Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Volyn Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Zhytomyr Oblast 0 0 0 5 0.00000
20 Ternopil Oblast 0 0 0 3 0.00000