Командні результати Ukrainian Mathematical Olympiad
2015

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kharkiv Oblast 11 10 3 24 3.66667
2 Kyiv City 2 8 3 13 2.84615
3 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 0 4 1 7 1.85714
4 Lviv Oblast 0 2 5 9 1.22222
5 Vinnytsia Oblast 0 1 4 7 1.00000
6 Zaporizhzhia Oblast 0 1 1 7 0.57143
7 Rivne Oblast 0 0 2 4 0.50000
7 Ivano-Frankivsk Oblast 0 1 0 6 0.50000
7 Mykolaiv Oblast 0 0 2 4 0.50000
7 Chernivtsi Oblast 0 0 2 4 0.50000
11 Dnipropetrovsk Oblast 0 0 4 9 0.44444
12 Cherkasy Oblast 0 0 3 8 0.37500
13 Sumy Oblast 0 0 2 6 0.33333
13 Volyn Oblast 0 0 2 6 0.33333
13 Kyiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Zakarpattia Oblast 0 0 2 7 0.28571
17 Chernihiv Oblast 0 0 1 4 0.25000
17 Luhansk Oblast 0 0 1 4 0.25000
19 Kherson Oblast 0 0 1 6 0.16667
20 Donetsk Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Odesa Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Kirovohrad Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Khmelnytskyi Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Zhytomyr Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Ternopil Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Poltava Oblast 0 0 0 4 0.00000