Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum
Результати Ukrainian Mathematical Olympiad 2015

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D Сума Дип.
Cherhykalo Denys Oleksandrovych 9 7 7 7 1 7 7 6 4 46 II
Yan Alina Yanivna 9 7 7 7 0 7 7 0 5 40 II
Zdanovska Yuliia Yanivna 9 7 7 4 0 7 0 7 7 39 II
Nartsev Denys Yuriiovych 10 7 0 7 3 7 7 0 1 32 II
Kozhevnykov Roman Ihorovych 10 7 0 2 0 7 7 0 1 24 III
Mysechko Artemii Viktorovych 9 7 5 0 0 7 0 2 2 23 P
Ivlichiev Volodymyr Vladyslavovych 10 0 0 4 1 1 4 1 0 11 P