Zhytomyr Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2019

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E AP Сума Дип.
Herashchenko Dmytro Ihorovych 10 25 2 5 8 8 12 17 0 0 15 0.0 92 II
Yashchuk Denys Andriiovych 10 24 0 0 1 11 6 8 10 3 12 0.0 75 III