Zhytomyr Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2019

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E AP Сума Дип.
Herashchenko Dmytro Ihorovych 10 25.15 2.7 5.95 8.7 8.7 12 17.9 0 0.6 15 0.0 96.7 II
Yashchuk Denys Andriiovych 10 24.5 0 0.3 1 11.7 6 8.45 10 3.9 12 0.0 77.85 III