Ternopil Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad

Рік Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F AP Сума Дип.
2019 Zubiuk Denys Valentynovych 11 8 6.9 10.42 1.5 6.75 9 3.75 0 4.8 12 0.0 63.12 P
2019 Shkaferak Mykhailo Volodymyrovych 10 5.28 13.8 2.68 1.2 0.75 6 12.25 0 0 11.63 0.0 53.59 P
2019 Prots Petro Olehovych 10 1.55 8.6 1.79 0.5 1.05 7.5 9.15 0 0 9.38 0.0 39.52 P
2018 Tymoshenko Pavlo Oleksandrovych 11 4.67 1.25 10 8.75 14.1 0 5 14.5 13 21 12.5 0 0.0 104.77 III
2018 Zubiuk Denys Valentynovych 10 3.38 0 10 6 2.1 0 6 25.5 13 21 11 0 0.0 97.98 III
2017 Zubiuk Denys Valentynovych 9 16.5 1.47 23.33 79.19 16.67 20 36 94.72 9 64.5 0.0 361.38 III
2017 Kovalivska Alla Vitaliivna 11 18 16.18 29 25.12 22.92 25 29.25 81 22.5 30 0.0 298.96 P
2016 Ohol Vitalii Vitaliiovych 11 22 10.5 14 4.9 0 8.8 6.8 0 3 0.0 70 P
2016 Kovalivska Alla Vitaliivna 10 17.5 10 17 4 0 7.05 10.4 0 3 0.0 68.95 P
2015 Prokopchuk Yevheniia Vasylivna 11 38 6 17 4 9 26 20 0.0 120 P
2015 Yemets Vasyl Serhiiovych 10 29 22.5 1 0 0 25 10 0.0 87.5 P
2014 Ambitskyi Andrii Zenoviiovych 11 7 0 38 8.2 11 18.9 0 0 0.0 83.1 P
2014 Buchak Bohdan Vasylovych 10 9.3 0 40 0 1 16.8 1.8 1 0.0 69.9 P
2013 Barna Andrii Olehovych 11 0 0 31 1 0 0 27 0.0 59 P
2013 Tymchuk Andrii Tarasovych 10 2 0 5 2 0 6 11 0.0 26 P
2012 Korniichuk Andrii Hryhorovych 10 0 0 40.3 18 0 0 20 37 0.0 115.3 III
2012 Hevedze Andrii Volodymyrovych 11 0.1 12.4 1.5 22 0 0 5 19 0.0 60 P