Sumy Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2013

Ім'я Клас 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D AP Сума Дип.
Popov Nikita Viktorovych 10 34 39 6 11 30 31 56 0.0 207 I
Akhtyrtsev Illia Ivanovych 9 26 7 3 0 15 35 32 0.0 118 III
Lutsenko Yurii Viktorovych 11 2 5 0 1 25 15 29 0.0 77 P