Poltava Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2019

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E AP Сума Дип.
Shevtsov Robert Rafaelovych 11 25.25 4.9 0.3 0 5.25 12 26.05 10 2.1 14.63 0.0 100.48 II
Fedorovskyi Oleksandr Serhiiovych 10 21.75 18.7 2.08 0 9.75 9 11.05 10 0 13.88 0.0 96.21 II
Masenko Yaroslav Volodymyrovych 10 12.38 12.2 2.38 0 12.75 10.5 20 0 0 13.88 0.0 84.09 III
Kmytiuk Kateryna Volodymyrivna 11 4.35 8.9 5.65 1.5 11.25 9 13.2 0 4.8 10.13 0.0 68.78 P