Ivano-Frankivsk Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad

Рік Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F AP Сума Дип.
2019 Petriv Vladyslav Yuriiovych 11 18 11 9 1 4 6 18 10 2 14 0.0 93 II
2019 Nykyforuk Maksym Romanovych 11 13 12 8 1 4 6 12 10 2 12 0.0 80 III
2019 Demediuk Vitalii Ihorovych 11 15 0 0 1 3 10 10 0 2 12 0.0 53 P
2019 Rybka Andrii Oleksandrovych 10 12 8 5 0 1 6 9 0 0 8 0.0 49 P
2019 Baran Yaroslav Volodymyrovych 10 5 0 11 0 4 4 4 10 0 10 0.0 48 P
2019 Holeiko Yuliia Kostiantynivna 10 3 8 5 0 3 6 7 0 2 8 0.0 42 P
2018 Dombrovskyi Stanislav Volodymyrovych 11 27 8 10 11 17 0 5 21 13 22 12 7 0.0 153 I
2018 Protsiuk Tetiana-Mariia Petrivna 11 9 8 1 8 1 0 3 29 12 21 6 0 0.0 98 P
2018 Petriv Vladyslav Yuriiovych 10 8 6 1 7 4 0 5 16 13 19 12 0 4.0 95 III
2018 Rybka Andrii Oleksandrovych 9 12 4 3 1 0 0 2 7 13 1 7 0 0.0 50 P
2018 Oliinyk Sviatoslav Vasylovych 10 3 4 0 6 4 0 2 12 6 0 9 2 0.0 48 P
2017 Dombrovskyi Stanislav Volodymyrovych 10 54 0 41 89 52 25 112 135 52 33 0.0 593 I
2017 Andrusiak Mykhailo Dmytrovych 11 57 0 51 73 8 15 22 79 27 36 0.0 368 III
2016 Boiko Volodymyr Andriiovych 10 29 28 22 6 9 7 6 0 8 0.0 115 III
2016 Dombrovskyi Stanislav Volodymyrovych 9 28 24 16 4 9 7 12 0 0 0.0 100 III
2016 Manzhula Davyd Vadymovych 11 32 18 13 4 0 5 9 0 14 0.0 95 P
2016 Protsiuk Tetiana Petrivna 9 31 9 17 3 0 7 14 0 10 0.0 91 III
2016 Shyika Andrii Vasylovych 10 4 16 26 3 0 0 7 0 0 0.0 56 P
2015 Rebeha Ihor Ihorovych 11 5 82 74 4 49 29 4 21.0 268 II
2015 Sheshurak Vitalii Ihorovych 11 34 48 38 62 10 22 2 0.0 216 III
2015 Ivanchenko Maksym Viktorovych 10 38 55 23 2 34 39 20 0.0 211 III
2015 Boichuk Serhii Volodymyrovych 11 9 37 24 29 12 21 9 0.0 141 P
2015 Motychko Oleksandr Olehovych 10 41 13 27 4 2 27 19 0.0 133 P
2015 Prystaiko Andrii Yuriiovych 11 30 16 27 4 2 26 0 0.0 105 P
2014 Solovii Denys Mykhailovych 11 2 42 37 28 25 26 36 2 0.0 198 II
2014 Rebeha Ihor Ihorovych 10 0 0 59 37 42 22 35 0 0.0 195 I
2014 Stefaniuk Bohdan Tarasovych 11 13 0 16 33 35 13 23 0 0.0 133 P
2013 Andrusiak Pavlo Vasylovych 11 0 72 6 4 30 40 46 0.0 198 II
2013 Rebeha Ihor Ihorovych 9 0 15 19 15 0 35 35 0.0 119 III
2013 Sydoriv Petro Petrovych 10 35 12 2 2 5 38 11 0.0 105 P
2012 Shevchuk Mykhailo Ihorovych 10 5 0 55 12 0 0 20 17 0.0 109 III
2012 Melnyk Vadym Ihorovych 11 9 0 32 16 0 0 18 15 0.0 90 P