Cherkasy Oblast
Результати Ukrainian IT Olympiad 2015

Ім'я Клас 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D AP AP Сума Дип.
Nuiskova Iryna Viktorivna 10 24 19.5 40 4 10 28 11 0 0.0 136.5 P
Severynchuk Vladyslav Mykhailovych 11 47 27 13.5 4 12 19 5 0 0.0 127.5 P