Zhytomyr Oblast
Результати Ukrainian Olympiad in Informatics

Рік Ім'я Клас A B C D E F G H Сума Дип.
2023 Fedorchuk Maksym Oleksiiovych 8 100 56 38 14 100 43 33 4 388 II
2023 Chernytskyi Maksym Andriiovych 10 28 37 24 0 17 20 10 0 136 P
2023 Yuzkevych Dmytro Mykolaiovych 9 17 9 0 0 29 6 4 0 65 P
2023 Hryshchuk Dmytro Serhiiovych 9 8 0 0 0 38 0 0 4 50 P
2023 Lozovyi Vladyslav Valeriiovych 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
2021 Savchuk Kostiantyn Rostyslavovych 11 100 93 54 34 73 100 100 0 554 I
2021 Shymon Yurii Oleksandrovych 11 100 42 14 0 73 47 18 0 294 III
2021 Lozovyi Vladyslav Valeriiovych 9 100 29 54 0 35 0 0 0 218 III
2020 Savchuk Kostiantyn Rostyslavovych 10 100 100 100 0 100 23 100 0 523 I
2020 Kochubei Kostiantyn Maksymovych 11 100 100 38 3 100 23 0 20 384 III
2020 Shymon Yurii Oleksandrovych 10 100 41 53 3 100 17 4 0 318 III
2020 Lozovyi Vladyslav Valeriiovych 8 100 41 14 0 63 0 0 0 218 P
2020 Ihumnov Oleksandr Oleksandrovych 10 100 0 0 3 63 0 0 0 166 P
2019 Savchuk Kostiantyn Rostyslavovych 9 26 29 0 0 100 41 10 0 206 II
2019 Tonkoshkur Oleh Ruslanovych 11 26 6 12 3 100 41 0 0 188 III
2019 Kochubei Kostiantyn Maksymovych 10 46 29 12 3 28 41 0 0 159 III
2019 Shymon Yurii Oleksandrovych 9 11 6 0 0 22 41 0 0 80 P
2018 Shymon Maksym Oleksandrovych 11 100 46 0 47 100 100 67 33 493 III
2018 Kochubei Kostiantyn Maksymovych 9 62 0 100 0 100 30 60 0 352 II
2018 Holubko Vitalii Hennadiiovych 8 62 48 0 0 74 12 60 0 256 III
2017 Kochubei Kostiantyn Maksymovych 8 100 40 0 0 95 100 25 0 360 III
2017 Shymon Maksym Oleksandrovych 10 15 15 20 15 60 100 30 55 310 P
2017 Petrenko Viacheslav Yuriiovych 11 25 0 0 0 0 0 40 15 80 P
2017 Tonkoshkur Oleh Ruslanovych 9 0 15 0 0 30 20 5 10 80 P
2016 Petrosian Arsen Ruslanovych 11 90 38 35 0 100 100 6 10 379 III
2016 Borovkov Mykola Andriiovych 10 25 0 10 0 100 40 0 0 175 P
2016 Shymon Maksym Oleksandrovych 9 70 0 0 0 10 55 6 0 141 P
2015 Yefremov Oleksandr Mykolaiovych 11 100 100 40 20 100 100 60 30 550 II
2015 Petrosian Arsen Ruslanovych 10 80 25 5 20 100 15 35 20 300 P
2015 Zatyliuk Dmytro Oleksandrovych 11 100 30 20 0 100 15 5 0 270 P
2015 Tychuk Nikita Vadymovych 9 70 25 50 0 100 5 10 0 260 P
2014 Yefremov Oleksandr Mykolaiovych 10 100 25 10 30 100 65 0 0 330 II
2014 Moskalchuk Maksym Yuriiovych 11 100 25 30 0 90 65 0 0 310 P
2014 Voichenko Mykhailo Viktorovych 10 100 25 0 0 35 40 0 5 205 P
2014 Petrosian Arsen Ruslanovych 9 85 20 20 0 40 25 0 0 190 P
2013 Slovinskyi Dmytro Oleksandrovych 11 100 75 100 0 100 100 15 0 490 III
2013 Moskalchuk Andrii Yuriiovych 11 100 50 100 0 100 60 20 0 430 III
2013 Yefremov Oleksandr Mykolaiovych 9 100 15 40 5 100 60 15 0 335 II
2013 Moskalchuk Maksym Yuriiovych 10 60 30 30 0 100 70 20 0 310 P
2012 Moskalchuk Andrii Yuriiovych 10 100 30 30 0 100 100 35 0 395 III
2012 Kolisnichenko Vadym Yuriiovych 11 90 50 25 0 45 50 0 0 260 P
2012 Yefremov Oleksandr Mykolaiovych 8 90 0 15 0 75 45 25 0 250 P
2011 Kolianovskyi Serhii Oleksandrovych 11 80 5 0 50 15 5 155 P
2011 Moskalchuk Andrii Yuriiovych 9 60 10 5 50 5 5 135 III
2011 Prysiazhniuk Oleksandr Oleksandrovych 11 40 20 5 50 0 0 115 P
2011 Kazmirchuk Yaroslav Viktorovych 10 0 25 0 50 0 0 75 P
2010 Valchuk Yuliia Viktorivna 11 100 25 5 40 15 0 185 III
2010 Kolianovskyi Serhii Oleksandrovych 10 95 10 5 40 5 0 155 III
2010 Herasymchuk Yurii Yevheniiovych 9 0 25 5 50 5 0 85 P
2009 Valchuk Yuliia Viktorivna 10 100 40 40 10 10 20 220 III
2009 Humeniuk Taras Anatoliiovych 11 10 0 0 80 30 30 150 P
2009 Shevchuk Roman 9 40 0 0 50 10 30 130 P
2008 Kolodiazhnyi Serhii Kostiantynovych 11 120 105 225 P
2008 Kulish Andrii Vitaliiovych 11 110 85 195 P
2008 Artysh Liudmyla Oleksandrivna 10 50 85 135 P
2008 Humeniuk Taras Anatoliiovych 10 80 0 80 P
2008 Venhlovskyi Hennadii Valentynovych 9 10 60 70 P
2007 Hudz Andrii 11 100 20 5 40 15 20 200 P
2007 Kolodiazhnyi Serhii Kostiantynovych 10 65 25 0 10 5 15 120 III
2007 Kulish Andrii Vitaliiovych 10 25 5 5 0 0 20 55 P
2007 Ivanov Maksym 11 0 5 0 35 0 10 50 P
2007 Khavrenko Pavlo 8 0 0 0 0 0 0 0 P
2006 Vozniuk Taras 11 100 0 15 45 65 20 245 III
2006 Ivanov Maksym 10 95 45 0 95 0 5 240 II
2006 Kolodiazhnyi Serhii Kostiantynovych 9 35 0 40 30 15 0 120 III
2005 Vozniuk Taras 10 55 15 0 30 5 40 145 III
2005 Droholov Roman 11 30 30 0 15 3.8 0 78.8 P
2005 Hudz Andrii 9 5 15 0 0 0 0 20 P
2004 Neiter Daniil 8 30 65 0 100 55 0 250 III
2004 Maliavkin Pavlo 9 20 0 5 100 15 10 150 P
2004 Khutornyi Vadym 11 30 45 3.8 50 20 0 148.8 P
2003 Maliavkin Pavlo 8 10 55 0 20 15 5 105 III
2003 Mykolaichuk Oleksandr 10 10 0 30 10 0 5 55 P
2003 Zubko Oleksandr 11 0 0 0 10 45 0 55 P
2002 Morozov Andrii 11 0 12 48 0 60 6 12 138 III
2002 Tolkach Andrii 11 2.25 6 13.5 4.5 60 18 8 113 P
2002 Mykolaichuk Oleksandr 9 18 16 0 0 0 27 20 81 P
2002 Fadieiev Dmytro 10 2.25 20 0 3 0 24 16 66 III
2002 Raboshuk Yurii 10 21 10.5 0 0 24 0 0 56 P
2002 Kolpakov Oleh 11 4.5 12 0 0 0 4.5 16 38 P
2001 Onyshchuk Ihor 9 10 9 37 72 128 II
2001 Merenkov Serhii 11 10 16 37 23 86 III
2001 Hrynevych Yurii 11 37 23 9 16 85 III
2001 Oryshchuk Ivan 11 10 2 30 23 65 P
2001 Bortnyk Mykhailo 9 10 0 0 16 26 P
2000 Balaban Ivan 11 11 28 4 11 14 68 I
2000 Vietrov Volodymyr 11 3 28 4 16 1 52 II
2000 Oryshchuk Ivan 10 3 7 4 5 7 26 P