Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum
Результати Ukrainian Olympiad in Informatics 2007

Ім'я Клас A B C D E F Сума Дип.
Neiter Daniil 11 100 100 55 100 15 90 460 I
Korotkov Andrii 11 100 95 55 100 25 15 390 I
Ivashchenko Ivan Romanovych 10 100 100 10 100 0 5 315 I
Tyshchenko Roman 11 100 100 15 20 15 55 305 II
Shtefaniuk Dmytro 11 100 100 5 30 15 25 275 III
Struzh Maksym 11 95 30 5 100 0 31.2 261.2 III
Pustovoitov Dmytro 11 100 95 5 0 20 25 245 III
Radkov Yurii Kyrylovych 10 100 20 5 70 20 20 235 II
Skliar Pavlo 11 100 40 10 15 15 40 220 III
Ihnatiuk Vitalii Volodymyrovych 9 100 10 5 0 10 20 145 II
Pohorilyi Serhii 11 15 15 5 0 20 10 65 P