Ivano-Frankivsk Oblast
Результати Ukrainian Olympiad in Informatics 2018

Ім'я Клас A B C D E F G H Сума Дип.
Chikh Bohdan Ivanovych 11 100 100 0 29 41 30 0 0 300 P
Fylypiuk Andrii Mykhailovych 7 0 17 0 0 41 0 60 5 123 P
Shtenovych Vasyl Vasylovych 10 18 5 0 0 41 0 30 19 113 P