Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum
Результати Ukrainian Mathematical Olympiad 2014

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D Сума Дип.
Nartsev Denys Yuriiovych 9 5 5 1 0 7 1 5 0 24 III
Chornyi Mykhailo Hryhorovych 11 7 0 0 0 7 6 0 0 20 P
Kozhevnykov Roman Ihorovych 9 0 7 1 3 6 0 1 0 18 III
Mazniev Andrii Yevhenovych 10 6 0 0 1 7 1 0 1 16 P
Ivlichiev Volodymyr Vladyslavovych 9 0 2 0 3 6 0 4 0 15 III
Niemchenko Hlib Kostiantynovych 9 0 5 0 0 7 0 2 0 14 III