Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum
Результати Ukrainian Mathematical Olympiad 2008

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D Сума Дип.
Zhyhulin Viacheslav Pavlovych 10 7 7 5 3 7 7 6 0 42 II
Shulha Oleksandr Vadymovych 10 7 7 7 3 7 7 3 0 41 II
Tantsiura Bohdan Viktorovych 10 7 7 6 4 7 7 1 0 39 II
Abramov Artemii Volodymyrovych 9 7 3 7 0 7 7 0 0 31 III
Semenova Vira Yuriivna 11 7 7 7 0 1 1 7 0 30 III
Sivohlazov Maksym Oleksandrovych 9 7 3 0 0 7 7 0 0 24 P
Khanov Ihor Mykhailovych 11 7 2 7 0 4 0 0 0 20 P
Vasylenko Oleksii Volodymyrovych 11 2 1 0 0 2 0 2 0 7 P