Ivano-Frankivsk Oblast
Результати Ukrainian Mathematical Olympiad 2010

Ім'я Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D AP Сума Дип.
Zdomskyi Ivan Volodymyrovych 10 7 7 5 0 7 7 3 0 0 36 III
Sharmanskyi Ihor Bohdanovych 10 3 5 3 0 7 7 0 0 0 25 P
Bantysh Oleh Vitaliiovych 11 7 0 0 0 7 4 0 0 0 18 P
Kostyk Ihor Vasylovych 8 5 0 0 1 2 7 1 0 0 16 III
Haidei Mykhailo Yaroslavovych 9 0 0 0 1 3 1 1 7 0 13 P
Pakizh Oleksii Vasylovych 8 3 1 0 0 2 0 0 0 0 6 P
Vozniak Andrii Bohdanovych 11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 P