Skichko Mykhailo Viktorovych

Участь на Ukrainian Physics Olympiad

# Рік Команда Клас A B C D E F G AP Сума Мк. Дип.
# 2023 Kirovohrad O. 10 0.5 1.5 0.5 0.5 1.5 4.5 0.5 0 9.5 20 У