Toder Oleh Olehovych

mr.tropez

Участь на Ukrainian Olympiad in Informatics

# Рік Команда Клас A B C D E F G H Сума Мк. Зм. Дип.
# 2013 Donetsk O. 11 100 50 100 0 100 100 100 5 555 8 10 II
# 2012 Donetsk O. 10 100 100 100 45 95 100 50 0 590 3 7 I
# 2011 Donetsk O. 9 90 5 0 40 15 0 150 12 59 III

Участь на Ukrainian Mathematical Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D Сума Мк. Дип.
# 2011 Donetsk O. 9 7 7 0 0 7 0 7 2 30 22 III
# 2010 Donetsk O. 8 7 2 5 0 7 7 1 1 30 8 II