Командні результати Ukrainian IT Olympiad
2015

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Donetsk Oblast 1 0 0 1 5.00000
2 Khmelnytskyi Oblast 1 2 1 4 3.00000
3 Poltava Oblast 1 1 2 4 2.50000
4 Kherson Oblast 0 2 0 3 2.00000
4 Zaporizhzhia Oblast 1 0 1 3 2.00000
4 Volyn Oblast 0 1 1 2 2.00000
7 Dnipropetrovsk Oblast 0 2 1 4 1.75000
8 Lviv Oblast 0 1 0 2 1.50000
8 Chernivtsi Oblast 0 1 0 2 1.50000
10 Mykolaiv Oblast 1 0 1 5 1.20000
10 Kyiv City 0 1 3 5 1.20000
12 Sumy Oblast 0 1 2 5 1.00000
12 Chernihiv Oblast 0 1 0 3 1.00000
14 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 1 0 1 7 0.85714
15 Ivano-Frankivsk Oblast 0 1 2 6 0.83333
16 Odesa Oblast 0 0 1 2 0.50000
16 Kharkiv Oblast 0 0 2 4 0.50000
16 Vinnytsia Oblast 0 0 1 2 0.50000
19 Zakarpattia Oblast 0 0 1 3 0.33333
20 Rivne Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Kirovohrad Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Cherkasy Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Zhytomyr Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Ternopil Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Luhansk Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Kyiv Oblast 0 0 0 2 0.00000