Командні результати Ukrainian IT Olympiad
2014

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Ivano-Frankivsk Oblast 1 1 0 3 2.66667
1 Kyiv City 1 1 0 3 2.66667
3 Dnipropetrovsk Oblast 0 2 4 6 1.66667
4 Sumy Oblast 1 1 0 5 1.60000
5 Zhytomyr Oblast 0 1 0 2 1.50000
6 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 1 0 2 5 1.40000
6 Donetsk Oblast 1 0 2 5 1.40000
8 Khmelnytskyi Oblast 0 1 1 3 1.33333
8 Mykolaiv Oblast 0 2 2 6 1.33333
8 Zakarpattia Oblast 0 1 1 3 1.33333
11 Lviv Oblast 0 1 1 4 1.00000
11 Kharkiv Oblast 1 0 0 5 1.00000
11 Kherson Oblast 0 1 1 4 1.00000
11 Volyn Oblast 0 0 2 2 1.00000
15 Poltava Oblast 0 1 2 6 0.83333
16 Kirovohrad Oblast 0 0 1 2 0.50000
16 Chernivtsi Oblast 0 0 1 2 0.50000
18 Chernihiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
18 Zaporizhzhia Oblast 0 0 1 3 0.33333
20 Rivne Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Odesa Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Cherkasy Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Vinnytsia Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Luhansk Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Ternopil Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Kyiv Oblast 0 0 0 2 0.00000