Командні результати Ukrainian IT Olympiad
2013

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 1 1 0 3 2.66667
2 Mykolaiv Oblast 1 1 2 4 2.50000
3 Donetsk Oblast 1 2 1 5 2.40000
4 Dnipropetrovsk Oblast 1 1 2 5 2.00000
4 Sumy Oblast 1 0 1 3 2.00000
4 Poltava Oblast 1 1 2 5 2.00000
7 Kharkiv Oblast 1 0 0 3 1.66667
8 Zaporizhzhia Oblast 0 1 0 2 1.50000
9 Kherson Oblast 0 2 1 5 1.40000
10 Ivano-Frankivsk Oblast 0 1 1 3 1.33333
10 Khmelnytskyi Oblast 0 1 1 3 1.33333
12 Chernihiv Oblast 0 1 0 3 1.00000
12 Autonomous Republic of Crimea 0 1 0 3 1.00000
12 Zakarpattia Oblast 0 1 0 3 1.00000
12 Kyiv City 0 1 0 3 1.00000
16 Cherkasy Oblast 0 0 2 3 0.66667
17 Rivne Oblast 0 0 1 2 0.50000
17 Odesa Oblast 0 0 1 2 0.50000
17 Chernivtsi Oblast 0 0 1 2 0.50000
17 Vinnytsia Oblast 0 0 1 2 0.50000
17 Kyiv Oblast 0 0 1 2 0.50000
22 Zhytomyr Oblast 0 0 1 3 0.33333
22 Luhansk Oblast 0 0 1 3 0.33333
24 Lviv Oblast 0 0 1 7 0.14286
25 Kirovohrad Oblast 0 0 0 2 0.00000
25 Sevastopol City 0 0 0 2 0.00000
25 Volyn Oblast 0 0 0 2 0.00000
25 Ternopil Oblast 0 0 0 2 0.00000