Командні результати Ukrainian IT Olympiad
2012

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Lviv Oblast 1 0 1 2 3.00000
2 Donetsk Oblast 1 0 0 2 2.50000
3 Dnipropetrovsk Oblast 0 1 1 2 2.00000
3 Kherson Oblast 0 1 1 2 2.00000
5 Poltava Oblast 0 1 0 2 1.50000
6 Mykolaiv Oblast 0 1 0 3 1.00000
7 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 0 0 1 2 0.50000
7 Sumy Oblast 0 0 1 2 0.50000
7 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 1 2 0.50000
7 Autonomous Republic of Crimea 0 0 1 2 0.50000
7 Kyiv City 0 0 1 2 0.50000
7 Zhytomyr Oblast 0 0 1 2 0.50000
7 Ternopil Oblast 0 0 1 2 0.50000
14 Rivne Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Odesa Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Kirovohrad Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Kharkiv Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Khmelnytskyi Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Sevastopol City 0 0 0 2 0.00000
14 Chernihiv Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Cherkasy Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Zakarpattia Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Chernivtsi Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Vinnytsia Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Zaporizhzhia Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Volyn Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Luhansk Oblast 0 0 0 2 0.00000
14 Kyiv Oblast 0 0 0 2 0.00000