Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2015

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kharkiv Oblast 5 3 4 16 2.37500
2 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 0 6 2 9 2.22222
3 Zaporizhzhia Oblast 1 2 0 5 2.20000
4 Kyiv City 1 2 4 7 2.14286
5 Poltava Oblast 2 3 5 13 1.84615
6 Kirovohrad Oblast 1 0 0 3 1.66667
7 Vinnytsia Oblast 0 1 3 4 1.50000
8 Kherson Oblast 0 1 1 3 1.33333
8 Zakarpattia Oblast 0 1 1 3 1.33333
10 Dnipropetrovsk Oblast 1 0 2 7 1.00000
10 Volyn Oblast 0 1 0 3 1.00000
12 Sumy Oblast 0 1 1 5 0.80000
13 Cherkasy Oblast 0 1 0 4 0.75000
13 Zhytomyr Oblast 0 1 0 4 0.75000
15 Khmelnytskyi Oblast 0 0 2 5 0.40000
15 Mykolaiv Oblast 0 0 2 5 0.40000
17 Lviv Oblast 0 0 2 6 0.33333
18 Rivne Oblast 0 0 0 3 0.00000
18 Donetsk Oblast 0 0 0 1 0.00000
18 Odesa Oblast 0 0 0 3 0.00000
18 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 0 3 0.00000
18 Chernihiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
18 Chernivtsi Oblast 0 0 0 3 0.00000
18 Luhansk Oblast 0 0 0 3 0.00000
18 Ternopil Oblast 0 0 0 3 0.00000
18 Kyiv Oblast 0 0 0 3 0.00000