Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2013

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kharkiv Oblast 5 5 1 12 3.41667
2 Poltava Oblast 1 3 1 6 2.50000
3 Dnipropetrovsk Oblast 1 2 1 6 2.00000
4 Kyiv City 1 1 3 6 1.83333
5 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 0 3 3 8 1.50000
5 Donetsk Oblast 0 3 0 6 1.50000
7 Khmelnytskyi Oblast 1 1 2 7 1.42857
8 Sumy Oblast 0 1 1 3 1.33333
9 Zhytomyr Oblast 0 1 2 4 1.25000
10 Zaporizhzhia Oblast 0 0 5 5 1.00000
11 Kirovohrad Oblast 1 0 3 10 0.80000
11 Mykolaiv Oblast 0 1 1 5 0.80000
13 Lviv Oblast 0 1 1 6 0.66667
13 Cherkasy Oblast 0 0 2 3 0.66667
15 Vinnytsia Oblast 0 0 3 5 0.60000
16 Sevastopol City 0 0 1 3 0.33333
16 Volyn Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Ternopil Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Kyiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
20 Zakarpattia Oblast 0 0 1 4 0.25000
21 Rivne Oblast 0 0 0 4 0.00000
21 Odesa Oblast 0 0 0 3 0.00000
21 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 0 4 0.00000
21 Chernihiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
21 Autonomous Republic of Crimea 0 0 0 3 0.00000
21 Kherson Oblast 0 0 0 3 0.00000
21 Chernivtsi Oblast 0 0 0 3 0.00000
21 Luhansk Oblast 0 0 0 3 0.00000