Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2012

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kirovohrad Oblast 3 4 6 13 2.53846
2 Donetsk Oblast 1 1 2 4 2.50000
3 Kharkiv Oblast 2 1 5 8 2.25000
4 Dnipropetrovsk Oblast 0 3 4 8 1.62500
5 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 1 1 5 11 1.18182
6 Khmelnytskyi Oblast 0 1 4 6 1.16667
7 Mykolaiv Oblast 0 1 1 4 1.00000
7 Vinnytsia Oblast 0 1 2 5 1.00000
7 Kyiv City 0 1 3 6 1.00000
10 Lviv Oblast 1 0 1 8 0.75000
11 Zaporizhzhia Oblast 0 0 3 5 0.60000
12 Zakarpattia Oblast 0 0 2 4 0.50000
13 Sumy Oblast 0 0 1 3 0.33333
13 Sevastopol City 0 0 1 3 0.33333
13 Zhytomyr Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 1 4 0.25000
16 Chernivtsi Oblast 0 0 1 4 0.25000
16 Volyn Oblast 0 0 1 4 0.25000
16 Poltava Oblast 0 0 1 4 0.25000
20 Rivne Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Odesa Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Chernihiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Autonomous Republic of Crimea 0 0 0 3 0.00000
20 Kherson Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Cherkasy Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Ternopil Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Luhansk Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Kyiv Oblast 0 0 0 3 0.00000