Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2011

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kirovohrad Oblast 4 5 1 12 3.00000
2 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 4 2 5 13 2.38462
3 Dnipropetrovsk Oblast 1 3 4 10 1.80000
4 Kharkiv Oblast 0 2 4 7 1.42857
5 Kyiv City 0 2 1 5 1.40000
6 Lviv Oblast 1 1 3 8 1.37500
7 Khmelnytskyi Oblast 0 1 3 5 1.20000
8 Vinnytsia Oblast 0 1 2 5 1.00000
8 Zaporizhzhia Oblast 0 1 3 6 1.00000
8 Poltava Oblast 0 1 0 3 1.00000
11 Ivano-Frankivsk Oblast 0 1 0 4 0.75000
11 Zakarpattia Oblast 0 1 0 4 0.75000
13 Rivne Oblast 0 0 2 3 0.66667
14 Donetsk Oblast 0 0 3 6 0.50000
15 Kherson Oblast 0 0 1 3 0.33333
16 Chernivtsi Oblast 0 0 1 4 0.25000
16 Zhytomyr Oblast 0 0 1 4 0.25000
18 Cherkasy Oblast 0 0 1 6 0.16667
19 Odesa Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Sumy Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Sevastopol City 0 0 0 4 0.00000
19 Chernihiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Autonomous Republic of Crimea 0 0 0 3 0.00000
19 Mykolaiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Volyn Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Luhansk Oblast 0 0 0 3 0.00000
19 Ternopil Oblast 0 0 0 2 0.00000
19 Kyiv Oblast 0 0 0 3 0.00000