Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2007

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kyiv City 3 2 1 6 3.66667
2 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 3 3 4 11 2.54545
3 Donetsk Oblast 1 3 3 7 2.42857
4 Kirovohrad Oblast 3 1 1 9 2.11111
5 Mykolaiv Oblast 0 2 0 3 2.00000
6 Kharkiv Oblast 1 4 4 12 1.75000
7 Dnipropetrovsk Oblast 0 2 2 5 1.60000
8 Autonomous Republic of Crimea 0 1 1 3 1.33333
8 Poltava Oblast 0 1 1 3 1.33333
10 Zaporizhzhia Oblast 0 1 0 3 1.00000
11 Lviv Oblast 0 1 1 5 0.80000
12 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 3 4 0.75000
13 Khmelnytskyi Oblast 0 1 1 6 0.66667
14 Vinnytsia Oblast 0 0 5 9 0.55556
15 Zakarpattia Oblast 0 0 2 4 0.50000
16 Sevastopol City 0 0 1 3 0.33333
16 Cherkasy Oblast 0 0 2 6 0.33333
18 Sumy Oblast 0 0 1 4 0.25000
19 Zhytomyr Oblast 0 0 1 5 0.20000
20 Rivne Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Odesa Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Chernihiv Oblast 0 0 0 2 0.00000
20 Kherson Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Chernivtsi Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Volyn Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Luhansk Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Ternopil Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Kyiv Oblast 0 0 0 3 0.00000