Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2005

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Vinnytsia Oblast 3 1 3 7 3.00000
2 Kyiv City 4 2 2 11 2.54545
3 Kharkiv Oblast 2 4 3 10 2.50000
4 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 2 3 2 12 1.75000
5 Ternopil Oblast 0 1 1 3 1.33333
6 Khmelnytskyi Oblast 0 3 1 8 1.25000
7 Cherkasy Oblast 1 0 2 6 1.16667
8 Kirovohrad Oblast 0 2 2 7 1.14286
9 Odesa Oblast 0 1 1 4 1.00000
9 Sumy Oblast 0 1 0 3 1.00000
9 Ivano-Frankivsk Oblast 0 1 1 4 1.00000
9 Zakarpattia Oblast 0 1 0 3 1.00000
13 Zaporizhzhia Oblast 0 1 1 5 0.80000
13 Poltava Oblast 0 0 4 5 0.80000
15 Lviv Oblast 0 0 2 3 0.66667
16 Chernivtsi Oblast 0 0 2 4 0.50000
17 Donetsk Oblast 0 0 2 5 0.40000
18 Dnipropetrovsk Oblast 0 0 2 6 0.33333
18 Kherson Oblast 0 0 1 3 0.33333
18 Zhytomyr Oblast 0 0 1 3 0.33333
18 Luhansk Oblast 0 0 1 3 0.33333
22 Rivne Oblast 0 0 0 3 0.00000
22 Sevastopol City 0 0 0 4 0.00000
22 Chernihiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
22 Autonomous Republic of Crimea 0 0 0 3 0.00000
22 Mykolaiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
22 Volyn Oblast 0 0 0 3 0.00000
22 Kyiv Oblast 0 0 0 3 0.00000