Командні результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2004

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 3 5 2 12 2.66667
2 Kyiv City 2 4 3 10 2.50000
3 Khmelnytskyi Oblast 2 1 1 6 2.33333
4 Vinnytsia Oblast 1 2 1 6 2.00000
5 Kharkiv Oblast 2 1 5 11 1.63636
6 Zaporizhzhia Oblast 0 2 2 5 1.60000
7 Donetsk Oblast 0 2 1 5 1.40000
8 Cherkasy Oblast 0 1 3 5 1.20000
9 Dnipropetrovsk Oblast 0 2 3 9 1.00000
9 Ivano-Frankivsk Oblast 0 1 0 3 1.00000
11 Poltava Oblast 0 1 1 5 0.80000
12 Kirovohrad Oblast 0 1 2 8 0.62500
13 Lviv Oblast 0 0 2 4 0.50000
13 Chernivtsi Oblast 0 0 2 4 0.50000
15 Mykolaiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
15 Zhytomyr Oblast 0 0 1 3 0.33333
15 Ternopil Oblast 0 0 1 3 0.33333
15 Kyiv Oblast 0 0 1 3 0.33333
19 Sevastopol City 0 0 1 4 0.25000
20 Rivne Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Odesa Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Sumy Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Chernihiv Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Autonomous Republic of Crimea 0 0 0 3 0.00000
20 Kherson Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Zakarpattia Oblast 0 0 0 3 0.00000
20 Volyn Oblast 0 0 0 5 0.00000
20 Luhansk Oblast 0 0 0 3 0.00000