Результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2004 Результати по 9-им класам

# Ім'я Команда Клас A B C D E F Сума Дип.
1 Dzhulhakov Dmytro Kharkiv O. 9 40 90 5 100 100 5 340 I
2 Batyiev Andrii Kharkiv O. 9 100 70 0 100 45 5 320 I
3 Liubynskyi Yevhen Vinnytsia O. 9 100 20 0 100 40 0 260 II
3 Kiriienko Yevhen Poltava O. 9 50 40 5 100 65 0 260 II
5 Trehubenko Anton Kyiv C. 9 40 55 3.8 100 40 20 258.8 II
6 Shamov Oleksandr Kharkiv O. 9 (8) 70 10 15 100 40 0 235 II
7 Yaroshenko Oleksandr Kharkiv O. 9 40 45 0 100 35 5 225 III
8 Tsybulin Ivan Kharkiv O. 9 80 30 0 80 25 5 220 III
9 Chekhovskyi Oleksandr Kyiv C. 9 20 0 5 100 25 25 175 III
9 Markovets Oleksii Lviv O. 9 40 0 0 100 35 0 175 III
11 Valiaiev Valentyn Cherkasy O. 9 0 15 5 100 35 0 155 III
11 Zhernov Pavlo Kharkiv O. 9 40 10 0 70 20 15 155 III
13 Dzhumaniiazov Rustam Shukhratovych Kirovohrad O. 9 (7) 40 5 5 0 100 0 150 P
13 Maliavkin Pavlo Zhytomyr O. 9 20 0 5 100 15 10 150 P
13 Mikhalov Oleksii Dnipropetrovsk O. 9 (8) 30 10 5 90 15 0 150 P
16 Simonenko Ruslan Yevhenovych Kirovohrad O. 9 (7) 30 5 10 50 40 0 135 P
17 Katsubo Andrii Rivne O. 9 40 10 0 60 20 0 130 P
18 Bindiuh Illia Dnipropetrovsk O. 9 30 10 10 30 30 5 115 P
18 Parchenko Pavlo Luhansk O. 9 60 0 5 50 0 0 115 P
20 Chekanov Kyrylo Odesa O. 9 30 0 0 67.5 11.2 0 108.8 P
21 Komarova Nadiia Mykolaiv O. 9 10 0 0 40 20 15 85 P
22 Sardachuk Oleksii Kirovohrad O. 9 20 0 0 30 10 15 75 P
23 Ripko Artem Kyiv O. 9 30 0 0 7.5 15 11.2 63.8 P
24 Skliarovskyi Stanislav UPML 9 40 0 0 10 10 0 60 P
25 Ditchuk Roman Ternopil O. 9 40 0 0 0 15 0 55 P
26 Hrushkovskyi Yaroslav Donetsk O. 9 (7) 0 0 5 0 40 0 45 P
27 Matsibora Ivan Volyn O. 9 0 0 0 0 10 5 15 P
28 Borysenko Volodymyr Sumy O. 9 0 0 0 0 5 0 5 P
29 Naidon Yurii Chernihiv O. 9 0 0 0 0 0 0 0 P