Shulika Viktor
на Ukrainian Olympiad in Informatics 2003

A B C D E F Сума
20 0 0 30 0 0 50
Команда Kyiv Oblast
Клас виступу 10
Клас навчання 10
Загальне місце 112
Місце по класу 34
Диплом Participant