Buniak Yaroslav
на Ukrainian Olympiad in Informatics 2001

A B C D Сума
55 2 23 23 103
Команда Rivne Oblast
Клас виступу 11
Клас навчання 11
Загальне місце 31
Місце по класу 20
Диплом Third