Результати Ukrainian Olympiad in Informatics
2000 Результати по 9-им класам

# Ім'я Команда Клас A B C D E Сума Дип.
1 Luferenko Petro Donetsk O. 9 7 13 7 18 11 56 I
1 Sobakarov Yevhenii Kherson O. 9 0 13 7 23 13 56 I
3 Kolomiiets Dmytro UPML 9 9 3 10 18 0 40 II
4 Krasovskyi Mykhailo Chernivtsi O. 9 5 7 7 3 5 27 III
5 Ihnat Oleh Chernivtsi O. 9 2 0 7 1 13 23 III
6 Rudenko Roman Kharkiv O. 9 0 0 0 16 0 16 P
7 Khimich Oleksandr Kirovohrad O. 9 5 1 4 1 4 15 P
8 Vitishchenko Oleksandr Khmelnytskyi O. 9 2 0 7 1 4 14 P
9 Provashynskyi Marian Ivano-Frankivsk O. 9 0 1 0 11 0 12 P
10 Melnychuk Vasyl Ternopil O. 9 0 0 0 0 0 0 P