Командні результати Ukrainian Mathematical Olympiad
2019

# Команда I II III Уч. Рейтинг
1 Kharkiv Oblast 5 13 4 22 3.09091
2 Kyiv City 4 3 7 14 2.57143
3 Lviv Oblast 2 2 4 8 2.50000
4 Dnipropetrovsk Oblast 0 3 4 8 1.62500
5 Ukrainian Physics and Mathematics Lyceum 0 3 5 10 1.40000
6 Zakarpattia Oblast 0 2 2 8 1.00000
7 Donetsk Oblast 0 1 2 7 0.71429
8 Poltava Oblast 0 0 2 4 0.50000
9 Sumy Oblast 0 1 0 7 0.42857
10 Odesa Oblast 0 0 2 6 0.33333
10 Kherson Oblast 0 0 2 6 0.33333
10 Vinnytsia Oblast 0 0 2 6 0.33333
10 Zaporizhzhia Oblast 0 0 2 6 0.33333
14 Chernivtsi Oblast 0 0 2 7 0.28571
15 Ivano-Frankivsk Oblast 0 0 1 4 0.25000
15 Mykolaiv Oblast 0 0 1 4 0.25000
15 Ternopil Oblast 0 0 1 4 0.25000
15 Kyiv Oblast 0 0 1 4 0.25000
19 Cherkasy Oblast 0 0 1 6 0.16667
20 Rivne Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Kirovohrad Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Khmelnytskyi Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Chernihiv Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Volyn Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Zhytomyr Oblast 0 0 0 4 0.00000
20 Luhansk Oblast 0 0 0 4 0.00000